Naturopplevingar, frå fjord til fjell

Turar

Hope – Nakkane – Liadalen – Lavesteinen
Traktorveg til liadalen. Startar i Hope og ender ved steinen «Lavesteinen». Turen er ca. 3 km lang.
Dårleg merka sti frå Liadalen til Lavesteinen. Stien er grei, men kan vere vanskeleg å finne når ein skal ned igjen.
Les meir og sjå kart + bra beskrivelse av turruta på GodTur.no!

Ommedalsstøylen
Flott fottur. Her kan ein velge mellom å gå sti eller veg.
Vegen er litt bratt, men grei å gå opp og ned. Vegen er køyrbar.
Les meir og sjå kart på GodTur.no!

Holmestøylen – «Hølsstøylen»
Turen til Holmestøylen er ein middels fottur på bra sti.
Stien er godt merka!
Les meir og sjå kart på GodTur.no!

Fleire turar kjem!


Hyen Natur og Friluft | Tlf. 975 91 747 - olajan.birkeland@ekontor.no

Logg inn | Designa og utvikla av nullstress.net