Naturopplevingar, frå fjord til fjell

Velkomen til Hyen, perla i Nordfjord!

Vi i Hyen Natur og Friluft har som mål å gje deg den gode naturopplevinga i den flotte naturen vi har i Hyen. Ved å tilby overnatting, guida turar og lokal kunnskap håpar vi å gje deg denne gode opplevinga.

Vårt motto lyder «Naturopplevingar, frå fjord til fjell». Dette fordi naturen i Hyen er noko med det finaste ein finn i Sogn og Fjordane etter vår oppfatning. Så er det opp til deg kva inntrykk du sit igjen med etter å ha vore i Hyen.

Ta ein kikk på våre tilbod, vi håpar du finn noko som fell i smak.

Hytte

Leir

Turar

Hytte

Vi har ei utleigehytte ved Skilbreivatnet. Hytta er bygd i 2008 og held bra standard.

Leir

Ved Storevatnet i Gjengedalsmarka har vi ein godt utstyrt leir der folk kan få seg mat, hyggje seg og overnatte.

Turar

Naturen i Hyen er ein flott arena for turgåing. Vi har lagt ut kart og beskrivelse på nokre fine turar.


Hyen Natur og Friluft | Tlf. 975 91 747 - olajan.birkeland@ekontor.no

Logg inn | Designa og utvikla av nullstress.net