Naturopplevingar, frå fjord til fjell

Info og kontakt

Hyen Natur og Friluft er eit enkelpersonsføretak som blir drive av Ola Jan Birkeland og kona Solveig Hope. Vi held til i Hope i Hyen i Sogn og Fjordane.

Logo og bilder?
Har du spørsmål angåande logo, annonser eller bilder, send e-post til
christian(a)nullstress.net. Alle bilda på hyennaturogfriluft.no er tatt av Christian Hope med mindre anna er oppgitt.

Nettsida er utvikla av Christian Hope, nullstress.net.

Du kan kontakte Hyen Natur og Friluft på følgande måtar:
Telefon:   (0047) 57 86 98 32
Mobil:       (0047) 975 91 747
E-post:     olajan.birkeland@ekontor.no

Adresse:
Hyen Natur og Friluft
v/Ola Jan Birkeland
6829 Hyen


Hyen Natur og Friluft | Tlf. 975 91 747 - olajan.birkeland@ekontor.no

Logg inn | Designa og utvikla av nullstress.net